top of page

Agnetenklooster

Tongeren, België  -  Administratief centrum voor het agentschap voor jongerenwelzijn  -  2006  

Agnetenklooster Tongeren

Het Agnetenklooster dat voordien een echte stadskanker was, diende door dit herbestemmingsproject opnieuw verankerd te worden in het hart van de Oudste Stad van België.

Bij de restauratie beoogden we het maximaal behoud van originele materialen en het naast elkaar zichtbaar laten van de verschillende bouwstijlen als getuigenis van de rijke bouwgeschiedenis en evolutie.

De gebouwen werden ingericht tot flexibele ruimtes die niet alleen geschikt zouden zijn voor de kantoorfunctie van de Vlaamse overheid, maar ook voor eventuele latere functies. Bijkomend dienden de buitenruimtes en kapelruïne ingericht te worden als een publiek toegankelijk stadsparkje dat in dit dichtbebouwde stadsdeel een groene long vormt. Het Agnetenklooster doet tevens dienst als voetgangersdoorsteek tussen verschillende aangrenzende straten en fungeert als een passage op de toeristische wandelas tussen de Tongerse Grote Markt en het middeleeuwse begijnhof.

Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
Agnetenklooster Tongeren
bottom of page