Pastorie Sint-Jan,  Tongeren BE

Restauratie & herbestemming tot 3 woongelegenheden